Vážení zákazníci, dočasne nám môžete telefonovať iba na telefónne číslo

+421 903 403 921

ďakujeme za porozumenie.

 

podporujeme

 

Kynologický záchranný špeciál

Jeho názov vystihuje presnú podstatu činnosti, pre ktorú sme ho zakladali. Našou každodennou radosťou je práca so psom, morálnou povinnosťou našich členov je chcieť pomáhať a v neposlednom rade je to spolupráca s profesionálnymi, ale aj dobrovoľnými zložkami. Kynologický záchranný špeciál vychováva a trénuje vyhľadávacie, pátracie a záchranné tímy. Jedná sa o výcvik psov, ktoré sa na pravidelných tréningoch učia vyhľadávať stratené osoby na ploche, zavalené osoby v ruinách a sutinách, lavínach a vyťahovanie topiacich sa osôb z vodných alebo ľadových plôch.

 

 

Kynologický klub Malinovo

Venujeme sa výcviku psov a ich príprave na bežné situácie v prostredí ktorom žijú, socializácií, budovaní pozitívneho vzťahu medzi človekom a psom, starostlivosť o psa, jeho základné potreby, ale aj povinnosti majiteľa psa z pohľadu zodpovednosti voči okoliu.